Facebook

Home

Beëindiging activititeiten Stichting Koningskind.

Stichting Koningskind is een Christelijke organisatie met als doel het opvangen, begeleiden en/of opvoeden van kansarme en weeskinderen in Suriname. Dit deden wij door het creëren van een familie- of huisgemeenschap waarbij saamhorigheid, veiligheid en welzijn voorop staat. Het kind kon zich hierbij ontplooien in een klimaat van geborgenheid en liefde. Stichting Koningskind is in Nederland én Suriname officieel ingeschreven. De Nederlandse moederstichting draagt op dit moment nog zorg voor de (werving van) financiële middelen.

Dank u voor de steun die wij, als stichting Koningskind in de afgelopen jaren hebben mogen
ontvangen. Mede dankzij de giften, heeft u een bijdrage geleverd om samen met ons, kansarme kinderen en
wezen in Suriname een hoopvolle toekomst te kunnen geven.
Wij zijn er blij mee en waarderen uw vrijgevigheid, hoewel dit helaas nu door omstandigheden
ten einde moet komen.

In de afgelopen jaren zijn er veel zaken geweest die een zware wissel hebben getrokken op het bestuur en op de daaropvolgende besluitvorming. Het is echter ondanks alle moeilijkheden, altijd gelukt om de kinderen te voorzien in hun dagelijkse behoeften en zelfs meer dan dat.
Meerdere kinderen hebben dankzij uw steun het kinderhuis met succes doorlopen.
In de afgelopen jaren zijn de fondsen echter drastisch teruggelopen waardoor de financiële
exploitatie van het kinderhuis in Suriname onder toenemende druk is komen te staan.

Als bestuur in Nederland hebben we getracht om dit tij te keren door te kijken naar andere
structurele mogelijkheden, helaas zonder vruchtbaar resultaat.
Dit heeft ons er uiteindelijk toe gebracht om een besluit te nemen omtrent het voortbestaan van
de stichting KK-NL.

Concreet betekent dit dat:
 per 1 november 2019, de activiteiten van stichting KK-NL zullen worden beëindigd;
 Uiterlijk 31 december 2019 zal de stichting KK-NL worden ontbonden;
 de bankrekening van stichting KK-NL zal worden opgeheven en het eventueel batig saldo
zal worden overgemaakt naar de stichting KK-SU;
 In de tussenliggende periode zal het overgebleven bestuur de tijd benutten om lopende
zaken af te ronden. Gedurende deze periode zullen er geen nieuwe activiteiten ontplooid
worden of financiële verplichtingen worden aangegaan, zodat alle beschikbare capaciteit
kan worden ingezet worden voor de beëindiging van de stichting.

Na 31 december 2019 is het niet meer mogelijk om giften over te maken via stichting KK-NL.

Voor de volledigheid willen we u echter melden dat de stichting Koningskind Suriname
(hierna KK-SU), die verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering van het kinderhuis, echter
blijft bestaan en haar activiteiten zal voorzetten.

Indien u een gift wil (blijven) doneren, bent u natuurlijk van harte welkom om dit te blijven doen.
Wij verzoeken u dan om zelf het gewenste bedrag over te maken naar stichting Koningskind Suriname t.w. rekening nummer 5490642, Lineausstraat 9 Paramaribo (BIC-code SURBSRPA)

Houdt u hierbij wel rekening dat eventuele giften niet meer fiscaal aftrekbaar (zullen) zijn, aangezien de ANBI-regeling niet meer van toepassing zal zijn.

Als bestuur van de stichting KK-NL en namens de kinderen (toen en nu), wensen wij u, de zegen van God toe.

Ervan uitgaand dat u hiermee voldoende geïnformeerd bent.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van stichting Koningskind Nederland.